Støtte til et selvstændigt og aktivt liv

Støttecentrets tilbud

Støttecentret er et tilbud efter §85 Lov om Social service, der yder hjemmevejledning til voksne over 18 år med forskellige udviklingshandicap. Hjemmevejledning fra Støttecentret er et individuelt tilbud, og er baseret på dit ønske om at modtage hjemmevejledning. 

Visitation til hjemmevejledning foregår via Team Myndighed i Social- og handicapcentret, der først og fremmest vurderer om du er en del af Støttecentrets målgruppe. Team Myndighed afdækker støttebehov, samt indstiller og bevilger støtten.

Hjemmevejledningen tager udgangspunkt i den enkeltes særlige behov og forudsætninger. Formålet er, at støtte dine funktionsmuligheder og kompensere for nedsat funktionsevne, som betyder, at du ikke kan fungere optimalt i hverdagen, eller i relation til omgivelserne. Støtten tager udgangspunkt i at skabe en tilværelse på dine egne præmisser, herunder at bevare eller forbedre fysiske, psykiske ellers sociale funktioner.

Støttecentret arbejder ud fra en Rehabiliterende tilgang med fokus på at understøtte den enkelte i at udvikle egne kompetencer og ressourcer i det omfang det er muligt. Hjemmevejlederne bruger KRAP metoden til at være undersøgende og afdækkende, for bedre at kunne analysere sig frem til hvilken hjælp og støtte du brug for.

Hjemmevejledningens kerneydelse er at afhjælpe de udfordringer og vanskeligheder der er relateret til din funktionsnedsættelse.

Læs mere om KRAP og vores Recovery- og Rehabiliterende tilgang

  Kontakt:

  Støttecentret 
  Solsortevej 9C 
  2630 Taastrup 
  Tlf: 43 35 26 61

   

  Se Høje-Taastrup Kommunes kvalitetshåndbog for voksne med særlige behov

  Luk alle
  Udfold alle