Om os

Værdier, metoder og info

Hos Tilbud til voksne med Udviklingshæmning i Høje-Taastup Kommune, tror vi på, at alle mennesker har ressourcer og kompetencer,- også dem der har særlige udfordringer og behov. 

Hvis du er voksen med udviklingshæmning i Høje-Taastrup Kommune og har brug for praktisk og/eller social støtte i hverdagen, ønsker vi, med en rehabiliterende social indsats, at støtte dig til at udvikle dine ressourcer og kompetencer i det omfang, det er muligt. Målet er, at du derved bliver så selvforsørgende som muligt, opnår mest mulig  egenmestring og kan deltage i samfundets fællesskaber.

Udgangspunktet for indsatsen er samarbejdet mellem dig og medarbejderne, og indsatsen tager altid udgangspunkt i din aktuelle situation.

Hos Tilbud til voksne for voksne med Udviklingshæmning arbejder vi med en recovery- og rehabiliterende tilgang og med 6 faglige sigtelinjer. Vi arbejder også med Strax og KRAP.  Disse tilgange og metoder, kan du se beskrevet nederst på denne side.

Social- og Handicapcentret i Høje-Taastrup Kommune har gennem flere år arbejdet målrettet med at sikre økonomisk balance og faglig udvikling på socialområdet for voksne.  Dette arbejde uddybes i en plan for det specialiserede socialområde for voksne.

Læs mere om Planen

Tilbud til voksne med udviklingshæmning består af:

 

5 bomiljøer

Læs mere om bomiljøerne her

Fristedet

Læs mere om Fristedet her

Støttecentret

Læs mere om Støttecentret her

Luk alle
Udfold alle